Bezpečnostní autofólie Llumar dle platných norem


BezpeÄnostní autofólie Llumar dle platných norem

V Äem spoÄívá funkce bezpeÄnostních autofolií? BezpeÄnostní autofólie Llumar se skládají z nÄ›kolika funkÄních vrstev polyesterových vláken. Vlákna jedné vrstvy jsou vždy kolmá na vlákna další vrstvy. To zvýší odolnost a pevnost folie. Zároveň jsou tyto autofólie Llumar Äiré a nijak nesnižují průhlednost skla. A k Äemu vlastnÄ› tyto výrobky slouží? Dokážou úÄinnÄ› zvýšit odolnost a pevnost skla vůÄi rozbití a pÅ™i nárazu, nebo proti násilnému vniknutí a manipulaci. Jejich pořízení se urÄitÄ› vyplatí. Autosklo se pÅ™i nárazu sice roztříští, ale nevysype se. Zůstane nalepeno na folii.

Zvýšená ochrana vozidla

Kvalitní autofólie Llumar tak chrání vás, posádku vozidla i jeho interiér. Máme pro vás folie různé tlouÅ¡Å¥ky. Také je možnost využít folii i na složitÄ› tvarované sklo, nebo dokonce nainstalovat ji z jednoho kusu v celku. DoporuÄme vám nejvhodnÄ›jší typ pro vaÅ¡e vozidlo a provedeme profesionální a rychlou aplikaci folie na vaÅ¡e autoskla. ZaruÄujeme vám kvalitní práci i preciznost. Výrobky také samozÅ™ejmÄ› splňují potÅ™ebné atesty.

Nezařazené