Rodiče spolu

Být stále jen se svým dítětem, chodit na procházky, číst dětské knihy a sledovat dětské pořady je jistě věc velmi příjemná a po nějakou dobu i zcela uspokojující. Jak pro dítě, tak i pro rodiče. Většinou ale po nějaké době přestává oběma stranám stačit pouze výlučný vztah a kontakt rodič – dítě a právě pro takové případy jsou v posledních letech stále oblíbenější mateřská centra.
chlapeček v lacláčích
Mateřská centra fungují prostřednictvím neziskových organizací a svým klientům, tedy dětem, rodičům i prarodičům poskytují služby v oblasti volnočasové aktivity. Nabízí zázemí a společné činnosti. Ty se týkají především zdokonalování pohybových, výtvarných nebo třeba komunikačních dovedností dětí nejrůznějšího věku. Ačkoliv se jednotlivá mateřská centra mohou lišit svým názvem, rozsahem činností nebo například zaměřením na určitou věkovou skupinu dětí, musí mít společnou základní myšlenku, know-how. Dodržování této zásady mají v rukou Sít mateřských center a členská centra.
kostky z dupla

Výhody mateřských center

·         Služba poskytuje rodičům a dětem možnost trávit čas v bezpečném prostoru, který je maximálně upraven pro potřeby dětí.
·         Mateřská centra fungují jako určité předcházení sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené právě možností setkávat se s jinými rodiči.
·         V mateřských centrech si již velmi malé děti osvojí základy sociálního kontaktu s okolím, vyvíjí a zdokonaluje se v mnoha směrech. V pohybových aktivitách, v rozvoji řeči, v poslechu hudby a dalších.
·         Rodiče či prarodiče mají prostřednictvím služeb mateřského centra možnost navazovat nové kontakty, které jsou důležité nejen pro duševní svěžest každého jedince, ale například i pro budoucí profesní zařazení.  Dospělí si vyměňují na setkání své zkušenosti, dovednosti a mnohdy dochází k navázání skutečného přátelství nebo partnerství pro podnikání.
dítě modeluje
Mateřská centra v současné době fungují téměř v každém městě nebo i na menších vesnicích.

Nezařazené